Recoñecemento e premios

1928

-Membro numerario do Seminario de Estudos Galegos.

1942

-Académico correspondente da Real Academia Galega.

1946

-Socio correspondente da Associação dos Arqueólogos Portugueses.

-Socio correspondente da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia.

1951

-Académico de número da Real Academia Galega. Leu o discurso de ingreso o 8 de maio de 1956.

1952

-Socio correspondente do Instituto “António Cabreira” (anexo da Academia de Ciéncias de Portugal).

-Vogal da Comisión diocesana de Arte Sagrada da diocese de Lugo.

-Máximo galardón do “II Certamen Literario de Lugo”, polo artigo Lugo en tres perfiles: horizontes, plaza y fiestas.

1954

-“Irmán maior” da Arquiconfraría do Apóstolo Santiago, de Santiago de Compostela, da que tamén foi vicepresidente primeiro.

1955

-Xefe da sección de Historia Moderna e Contemporánea do Centro de Estudios Jacobeos de Santiago de Compostela.

1956

-Máximo galardón do “VI Certamen Literario de Lugo”, polo artigo Lugo. Ciudad Eucarística en la ruta turística de España.

1960

-Vogal da sección de Etnoloxía do Museo Municipal de Santiago de Compostela.

1964

-“Colegial de Honor” do Colexio Maior Fonseca de Santiago.

1969

-Socio da Sociedade de Língua Portuguesa, Lisboa.

1973

-Director do Museo Municipal de Santiago.

-“Pontevedrés do ano”, polos méritos como intelectual e divulgador da nosa cultura e, en especial, da súa terra de Cotobade.

1975

-“Colegial Distinguido “ do Consejo Nacional de Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras.

-Socio correspondente na provincia da Coruña da Real Academia de la Historia.

1976

-Director do Museo do Pobo Galego.

1978

-Conselleiro vitalicio do novo Seminario de Estudos Galegos.

1980

-“Colegial de Honor” do Colexio Maior “Generalísimo Franco” de Santiago.

1983

-Académico de número da Academia Galega das Ciencias.

-“Colegia de honor” do Colexio Maior “Arosa” de Santiago.

-Membro a título individual do Consello da Cultura Galega.

1984

-Pedrón de Ouro da Fundación Pedrón de Ouro.

-Fillo Adoptivo e Medalla de Prata ao Mérito Cultural de Santiago de Compostela.

-Fillo Predilecto do concello de Cotobade.

-Insignia de ouro do Museo do Pobo Galego.

1985

-Medalla Castelao da Xunta de Galicia.

-Premio Trasalba da Fundación Ramón Otero Pedrayo.

1987

-Homenaxe polo 40 aniversario do padroado “Rosalía de Castro”, do que era membro fundador.

1998

-Premio de Investigación da Xunta de Galicia.

1989

-Medalla de Ouro ao mérito cidadán e cultural do concello de Santiago.

-Presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego.

-Homenaxe dos exalumnos do Instituto de Lugo.

-A cidade de Lugo dálle o seu nome a unha rúa.

1990

-Vicepresidente da sección de Matemáticas, Física e Física do Cosmos da Academia Galega de Ciencias.

-Melide ponlle o seu nome a unha rúa.

1991

-“Avó de Galicia” elixido polo alumnado de terceiro nivel de E.X.B. do Colexio La Salle, Santiago.

-“Galego do mes” do xornal compostelán El Correo Gallego.

1992

-Cronista Xeral de Galicia.

-Premio R. Otero Pedrayo das catro deputacións provinciais.

-Diploma de Honra e Insignia de Ouro da Sociedade de Fillos e Amigos da Estrada.

-“Los 90 de oro” do Consejo Español de Mayores e a Fundación Mapfre.

1994

-Medalla de Ouro e Brillantes da Asociación de Empresarios de Artes Gráficas.

-Homenaxe do concello de Cotobade.

-Homenaxe do Museo do Pobo Galego e acto de recepción da súa biblioteca.

-O concello de Santiago de Compostela dálle o seu nome ao Instituto das Fontiñas.

 

1995

-Premio das Letras e das Artes da Xunta de Galicia.

-Medalla de Ouro da Asociación do Traxe Galego de Santiago de Compostela.

-Membro de Honra do Club Lectores de Galicia da Estrada.

-A sección de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura dedícalle o simposio internacional “Medicina Popular e Antropoloxía da Saúde”.

-O Concello de Santiago ponlle o seu nome a unha rúa.

-Insignia de Ouro da Universidade de Santiago.

-Homenaxe do Museo do Pobo Galego polo 90 aniversario do seu nacemento.

-Homenaxe do Concello de Santiago polo seu 90 aniversario.

-Santiago de Compostela ponlle o seu nome a unha rúa da cidade.

1996

-Premio de Honra á exemplaridade de todo unha vida dedicada á Normalización Lingüística da Fundación San Martiño da Estrada.

1997

-Medalla de Ouro da Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.

-Presidente en funcións da Real Academia Galega.

1998

-Patriarca da Galeguidade da Enxebre Orde da Vieira.

-Galego do Ano dos xornais composteláns “El Correo Gallego” e “O Correo Galego”.

-A Deputación Provincial da Coruña crea o Certame de Artesanía “Antonio Fraguas Fraguas”.

1999

-A asemblea do Padroado do Museo do Pobo Galego aproba a creación da Fundación “Antonio Fraguas Fraguas”.

-“Ancián distinguido do 1999” do Club de Xubilados de Caixa Galicia.

-O Concello de Santiago de Compostela emite unha declaración institucional polo seu pasamento, o 5 de novembro, na que recoñece que Santiago ten unha débeda impagable con D. Antonio Fraguas…

 

Ademais foi membro da comisión asesora do padroado do Museo de Pontevedra en Arqueoloxía e Antropoloxía Cultural; da Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago; do consello asesor do padroado do Museo da Casa da Troya; do consello reitor da Fundación “Otero Pedrayo”; da Fundación Castelao; da Fundación Alexandre Bóveda…