Bibliografía sobre o autor e a súa época

Nesta páxina recollemos un listado do material dispoñible para achegarse á figura, vida e obra de D. Antonio Fraguas. Naqueles traballos ou obras que poden consultarse na rede de forma libre, aparece no seu título un enlace que conduce á paxina onde está o texto aloxado.

Presumimos que os lugares onde están aloxadas son titulares dos dereitos de publicación necesarios. A Fundación Antonio Fraguas Fraguas non se fai responsable de calquera vulneración de dereitos realizada polo aloxamento destas páxinas.

En caso de seren coñecedores dalgún erro ou vulneración de dereitos de propiedade, pregamos se poñan en contacto connosco para a súa correción ou retirada segundo proceda.

Fontes documentais

MUSEO DO POBO GALEGO: Fondo “Antonio Fraguas”

BIBLIOTGECA PENZÓL E BIBLIOTECA FERNÁNDEZ DEL RIEGO: Arquivo Penzol, Fondo Otero Pedrayo, Fondo Fernández del Riego, Fondo Martínez López

Libro infantil e xuvenil

BALEIRÓN SÓÑORA, CH. (coord.) (2019): Coñecendo a Antonio Fraguas. Roteiros literarios, Hércules Edicións.

CAJARAVILLE, H. (2019): Antonio Fraguas. O bo mestre, o mestre bo, Xerais.

CARREIRO, P (2019):.Antonio Fraguas. As miñas primeiras letras galegas, Bolanda.

CURIEL, X. e DÍAZ, N. (2019): Canta, miña pedra, canta: homenaxe a Antonio Fraguas, CD Libro, Galaxia, 2019.

MAURICIO, E. e TABOADA, C.: A detective peregrina e o insólito “caso Antón Fraguas”, Edicións Lela

MAURICIO, E. e TABOADA, C. (2019): De cando Antonio Fraguas foi alumno de Castelao, Lela, 2019.

Fontes impresas

“A ezquerda galeguista fálalle o país”, A Nosa Terra, A Coruña, 1 de xullo de 1931.

ABEL VILELA, A. DE (2019): “Antonio Fraguas en Lugo (1950-1959). A volta á vida académica e cultural”. En VARIOS (2019).

ABEL VILELA, A. DE (2019b): Antonio Fraguas Fraguas. Tomo I, Lugo, a etapa da liberdade e do recoñecemento intelectual e social, Concello de Lugo.

ABEL VILELA, A. DE (2019c): “A produción bibliográfica de Antonio Fraguas na súa etapa de Lugo (1950-1959)”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

ACUÑA TRABAZO, A. (2019): “Antonio Fraguas e a construción do común na cultura popular”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

ALVARELLOS, H. (1997): “Antonio Fraguas Fraguas”, Territorio auroral: 36 memorias vivas de Compostela, Alvarellos Ed..

ÁLVAREZ, A. (2013): Historias de Radio Galicia: 80 anos contigo, 1933-2013, Radio Galicia SER.

ANAÍS (1997): “Biografía e obra”. En VARIOS (1997).

<Antón Fraguas> Galipedia.

ARIAS CHACHERO, P. (2019): “Antonio Fraguas e Ramón Otero Pedrayo. Achegas á historia dunha amizade”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

BERAMENDI GONZÁLEZ, J. (2006): “O soldado fiel”, en GARCÍA MARTÍNEZ, et al.

(2006).

BERAMENDI, J. (2019): “A militancia nacionalista de Antonio Fraguas”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

BRAÑA REY, F. (2019): “Testemuña e custodio do patrimonio cultural galego. Entrevista con Antonio Fraguas”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

BLANCO VALDÉS, J. L. (2003): “A Estrada, 18 de xullo de 1936. Dous testimonios”, en A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela.

CALO LOURIDO, F. (2019): “A Arqueoloxía nos traballos de Don Antonio Fraguas”. En VARIOS (2019).

DOBARRO POSADA, X. A. (1997): “Presentación do director”. En VARIOS (1997).

EIRAS ROEL, A. (2006): “O profesor Antonio Fraguas e as súas achegas á historiografía galega do século XX”. En GARCÍA MARTÍNEZ et al. (2006).

ENRÍQUEZ MORALES, Mª. X. (2006): “Don Antonio Fraguas: unha vida dedicada á docencia”.En GARCÍA MARTÍNEZ et al. (2006).

ENRÍQUEZ MORALES, Mª. X. (2019): “Entrañable lembranza do meu profesor Don Antonio Fraguas. En VARIOS (2019).

ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, X.: (1997): “A humanidade de don Antonio”. En VARIOS (1997).

ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, X. (2001): “Como se aínda estivera connosco”. En VARIOS (2001).

FANDIÑO VEIGA, X. R. (2019): “A Compostela de don Antonio Fraguas, “Por Xelmírez áurea, por Fonseca sabia e pol-o Apóstolo Santa”. En VARIOS (2019).

FERNÁNDEZ CERVIÑO. Mª. X. (1989): “Fraguas Fraguas, Antonio”. Apéndice da Gran Enciclopedia Gallega, Álvarez Conde S.A.

FERNÁNDEZ CERVIÑO. Mª. X. (2001): “Memoria de Antonio Fraguas”. En VARIOS (2001).

FERNÁNDEZ CERVIÑO, Mª. X. (2006): “Os doce mil fillos de don Antonio (e unha manda de afillados)”. En GARCÍA MARTÍNEZ ET AL (2006).

FERNÁNDEZ CERVIÑO, Mª. X. (2019): Antonio Fraguas Fraguas: estancias vitais dun mestre sabio, La Voz de Galicia.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F. (1997): “A personalidade cultural de Antonio Fraguas”. En VARIOS (1997).

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F. (2001): “Xurdo esculcador do saber popular”. En VARIOS (2001).

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.(2006): “O galeguista de Cotobade”. En GARCÍA MARTÍNEZ ET AL (2006).

FERNÁNDEZ JUNQUERA, P. – DEAC MUSEO DO POBO GALEGO (2005): Antonio Fraguas Fraguas 1905-1999, Unidade Didáctica, Museo do Pobo Galego.

FILGUEIRA VALVERDE, J. (1974-): “Fraguas y Fraguas, Antonio”, Gran Enciclopedia Gallega, XIV, Silverio Cañada Ed..

FILGUEIRA VALVERDE, J. (2003): “Fraguas Fraguas, Antón”, Gran Enciclopedia Galega, XIX, El Progreso-Diario de Pontevedra, Lugo.

“Funcionarios sancionados”, La Voz de Galicia, 25 de maio de 1937.

FREIRE PAZ, E. (2019): “Revestir a identidade de solemnidade”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

FORNEIRO, J.L. (2019): “Uma versão do Romance de Veneno na Moraina: Do Brasil a Cotobade”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

GARCÍA BAYÓN, C. (1991): “Con Antonio Fraguas y Fraguas, pontífice máximo del mundo, trasmundo e intramundo de Galicia”, La Voz de Galicia, A Coruña, 25 de agosto de 1991.

GARCÍA LIÑEIRA, Mª. / TOMÉ CRUZ, A. (1997): “Entrevista”. En XEADA (1997).

GARCÍA MARTÍNEZ, C. (2006): “Na rodeira do Seminario de Estudos Galegos”. En GARCÍA MARTÍNEZ ET AL (2006).

GARCÍA MARTÍNEZ, M. C. (1995): “Antonio Fraguas”, Galegos na escaleira, A Coruña.

GARCÍA MARTÍNEZ, M. C. (2010): “Antonio Fraguas Fraguas: Home ilustre, nobre, humilde e sapientísimo”, en VARIOS (2010) A cidade dos xornalistas: rúas e prazas con historia de Santiago de Compostela, Concello de Santiago de Compostela.

GARCÍA MARTÍNEZ, M. C. / FERNÁNDEZ CERVIÑO, Mª. X. / GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (ed.) (2006): Antonio Fraguas Fraguas, 1905 – 1999. Ofrenda no seu centenario, Museo do Pobo Galego – Fundación Antonio Fraguas Fraguas – Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.

GONZÁLEZ PÉREZ, C. (1997): “Os anos de estudiante do profesor Fraguas”. En XEADA (1997).

GONZÁLEZ PÉREZ, C. (1998): Galegos na Historia: Antonio Fraguas Fraguas: profesor, xeógrafo, historiador, antropólogo, galego de ben, Vigo.

GONZÁLEZ PEREZ, C. (2006): “Antonio Fraguas Fraguas, 1905-1999: Vida e obra”. En GARCÍA MARTÍNEZ et al.

GONZÁLEZ PÉREZ, C. (2019): “Antonio Fraguas Fraguas: Un dos bos e xenerosos”. En VARIOS (2019).

GONZÁLEZ PÉREZ, C. (2019b): “Antonio Fraguas Fraguas. Catro publicacións etnográficas. Estudo”, en Primeiros estudios etnográficos (1930-1932), Consello da Cultura Galega.

GONZÁLEZ PÉREZ, C. (2019c): Antonio Fraguas Fraguas: Una vida, un país. Día das Letras Galegas, Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo, 2019.

GONZÁLEZ PÉREZ, C. (2019d): Antonio Fraguas. Figura Homenaxeada, RAG, 2019.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (1997): “D. Antonio Fraguas. Produción etnográfica e dimensión humana”, en Medicina popular e antropoloxía da saúde. Simposio Internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas, Consello da Cultura Galega, Santiago.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (1997b): “Notas dunha conversa con Antonio Fraguas”, Revista Galega do Ensino, 17, novembro 1997.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (2002): “Don Antonio Fraguas: biografía y obra”, Galicia en Madrid, 2, Madrid, 2002.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (2006): “O etnógrafo Antonio Fraguas”. En GARCÍA MARTÍNEZ ET AL (2006).

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (2007): “Don Antonio Fraguas. Investigador e divulgador de moi diversos saberes”, Real Sociedade Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago: Memoria 2007, Santiago.

GONZÁLEZ REBOREDO. (2019): “Antonio Fraguas. O profesor de xeografía e o etnógrafo de Cotobade”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

GUITIÁN, L. (2006): “A xeografía na obra de don Antonio Fraguas”.En GARCÍA MARTÍNEZ ET AL (2006).

HERRERO PÉREZ, N. e NOGUEIRA PEREIRA, M.X. (eds.) (2019): Antonio Fraguas: A cultura como forma de vida, Universidade de Santiago de Compostela, 2019

ISORNA FERREIROS, X, (1999): Antonio Fraguas Fraguas: Cronista xeral de Galicia e director do Museo do Pobo Galego. Homilía fúnebre, Compostela Ed.

LATAS, R. (1995): “Antón Fraguas, cronista oficial de Galicia”, Encrucillada, 95, Santiago, 1995.

LÓPEZ, S. (1997): “Antón Fraguas: O tempo non é para matalo, senón para vivilo”, La Voz de Galicia, 3 de agosto de 1997.

LORENZO VÁZQUEZ, R. (2000): “Antonio Fraguas Fraguas”, Boletín da Real Academia Galega, A Coruña.

LUNA SANMARTÍN, X. (2002): “Antonio Fraguas Fraguas: Lalín, lembranza de tempos idos”, Descubrindo, 4, 2002.

MAÏSSA RODRIGO, G.(2012): “O Instituto da Estrada nas súas fontes hemerográficas e documentais. Parte I (1933-1960)”, A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, 15, A Estrada, 2012.

GARCÍA LIÑEIRA, M. e TOMÉ CRUZ, A (1997): Entrevista. En XEADA (1997). Reimpresión en XEADA (2019).

MARTÍNEZ, T. (2015): “Antonio Fraguas Fraguas”, Galegos, 21, 2015.

MATO, A. (2001): O Seminario de Estudos Galegos, Sada.

MEDEIROS, A. (2005): “Evocaçoes. Um polígrafo galeguista, a etnografía e a presença da morte na Galiza contemporânea”, Adra, 0, Santiago, 2005.

MEDEIROS, A. (2006): Dois lados de um rio: nacionalismo e etnografía na Galiza e em Portugal, Imprensa de Ciencias Sociais, Universidade de Lisboa.

MÉNDEZ GARCÍA, R. Mª. (2006): “Bibliografía”. En GARCÍA MARTÍNEZ ET AL (2006).

MÉNDEZ GARCÍA, R. Mª. (2019): “Don Antonio Fraguas Fraguas e o Museo do Pobo Galego”, en VARIOS (2019).

MOURELLE DE LEMA, M. (2001): “A propósito de la biografía de Antonio Fraguas y Mª Victoria Fernández España”, Galicia en Madrid, 68, Madrid, 2001.

PAZOS GÓMEZ, M. (2008): “De cando D. Antonio Fraguas dixo que a música é unha cousa que namora”, Adra, 3, Santiago, 2008.

PERNAS OROZA, H.(2019): “Unha achega dende a Historiografía”. En VARIOS (2019).

PEROZO, X.A, e SEIJAS, A. (2019): Antonio Fraguas: unha epopea vital, Auga.

“Personal suspendido de empleo y sueldo”, El Diario de Pontevedra, 10 de novembro de 1936.

POUSA, L.(1997): “Fernández del Riego toma posesión como novo presidente da Academia”, El Ideal Gallego, A Coruña, 30 de novembro de 1997.

POUSA, X.R. (2019): Antón Fraguas e a radio, texto dixital, Consello da Cultura Galega

PRECEDO LAFUENTE, M. X. (2006): “A relixiosidade de don Antonio Fraguas”. En GARCÍA MARTÍNEZ ET AL (2006).

QUINTÁNS SUÁREZ, M.(2001): “D. Antonio Fraguas: unha vida consagrada á investigación e ó maxisterio”. En XEADA (2001).

REY CASTIÑEIRA, J. / RODRÍGUEZ CALVIÑO, M. (2001):”Novas imaxes da arqueoloxía castrexa estradense a través das coleccións Bouza-Brey e Fraguas Fraguas do Museo do Pobo Galego”, A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, A Estrada, 2001.

RÍO BARJA, F. X. (1999): “In memoriam, Antonio Fraguas Fraguas”, Academia Galega de Ciencias, 18, 1999.

RODRÍGUEZ CAMPOS, X. (2019): “As palabras e experiencias máxinas na obra de Antonio Fraguas”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

ROMERO, S. / PEREIRO, X. M. (1994): “Aldeanus igitur”, La Voz de Galicia, 20 de marzo de 1994.

SÁNCHEZ BUGALLO, X. A. (2001): “Antonio Fraguas en Compostela”. En XEADA (2001).

SAR, M. (1965): “Don Antonio Fraguas Fraguas, catedrático, autor de libros, investigador y conferenciante, El Ideal Gallego, A Coruña, 16 de febreiro de 1965.

SENÍN, X. (1997): “O máis destacado: a súa personalidade”. En VARIOS (1997).

SENÍN, X. (2001): “Un conto para Don Antonio”. En VARIOS (2001).

SIERRA, X.C. (2019): “Don Antonio Fraguas, referente intelectual e moral dos estudos etnofolclóricos en Galicia”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

SUÁREZ RECOUSO E. (coord.) (2019): Antonio Fraguas Fraguas: guía didáctica para o resto dos niveis educativos: 17 de maio, Día das Letras Galegas 2019, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia, 2019.

TORRES QUEIRUGA, A. (1999): “Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999)”, Encrucillada, 115, 1999.

VALENTINE, K. B. e G. (1997): “Antón Fraguas Fraguas. Expert and Narrator of Galician Popular Culture : Bo coñecedor e narrador da cultura popular galega”. Proceedings of the 4th Intenational Conference on Galician Studies : University of Oxford, 26-28 September 1994 – Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos : Universidade de Oxford, 26-28 setembro 1994, Oxford, 1997.

VARELA DURÁN, A (2012).: “Xuntanza homenaxe ós profesores do “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza”, A Estrada, 30 de agosto de 1959”, A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, 15, A Estrada, 2012.

VARIOS (2019): Raigame. Revista de Arte, Cultura e Tradicións Populares, 43, Ourense.

VAZQUEZ, B. (1981): “El profesor Antonio Fraguas pudo ser un maquinista de trenes en el Brasil”, Outeiro, Caixa de Aforros de Galicia, 1, 1981.

VÁZQUEZ-MONXARDÍN FERNÁNDEZ, A. (2019): “Antón Fraguas, en Trasalba, 1983, co SEG e o IPSEG ao fondo”. En VARIOS (2019).

VILAR ÁLVAREZ, M. (2019): “Don Antonio Fraguas Fraguas na Antropoloxía”. En VARIOS (2019).

VILAR ÁLVAREZ, M. (2019b): “O ritual festivo como elemento diferenciador”, en HERRERO e NOGUEIRA (2019).

VILAVEDRA, D. (coord.) (1995): Diccionario da Literatura Galega, Vigo.

VILLANUEVA GESTEIRA, M.D. (2019): Antonio Fraguas: mestre da memoria, Galaxia.

VILLAR HERMIDA, M.A.(coord.) (2019): Antonio Fraguas Fraguas: guía didáctica para infantil e primaria: 17 de maio, Día das Letras Galegas 2019, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia, 2019.

XEADA (1997): Xeada. Xornal do I.E.S. “Antonio Fraguas”. Monográfico Antonio Fraguas, Santiago.

XEADA (2001): Xeada: Xornal do I.E.S. “Antonio Fraguas”. In memoriam, marzo, Santiago.

XEADA (2019): Xeada. Xornal do I.E.S. “Antonio Fraguas”. Monográfico Letras Galegas 2019. Antonio Fraguas, Santiago.