Quen somos

A dirección da nosa páxina web é: http://fundacionfraguas.gal

A presente política de privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que lle asisten en virtude do Regulamento Xeral de Protección de Datos (“RGPD”). Así mesmo, informámoslle de que a Fundación conta cun Delegado de Protección de Datos, con quen se poderá poñer en contacto a través da seguinte dirección: dpd@fundacionfraguas.gal

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

A Fundación Antonio Fraguas Fraguas en cumprimento do deber de informar establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante RGPD) e demais normativa concordante sobre a materia indica:

 

Quen é o Responsable do Tratamento dos datos?

Identidade a Fundación Antonio Fraguas Fraguas é a entidade responsable do tratamento dos datos persoais.

Enderezo postal: San Domingos de Bonaval s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Enderezo electrónica :fundacionfraguas.gal

Correo electrónico: fundación@fundacionfraguas.gal

Teléfono: 981.58.36.20

 

Que datos persoais recollemos e por que os recollemos

Os datos serán recollidos única e exclusivamente para fins determinados, explícitos e lexítimos, polo que non poderán ser tratados de forma incompatible con devanditos fins. Con carácter xeral a finalidade estará vinculada ao exercicio de obrigas legais, exercicio de poder público ou misións de interese público, vinculados co exercicio de competencias municipais atribuidas por lei.

 

Ademais, desta finalidade principal, infórmase aos interesados de que o tratamento dos datos pode implicar as seguintes finalidades:

  • Tratamento de datos con fins estatísticos ou históricos.
  • Facilitar aos interesados información sobre as diversas actividades e servizos, sempre e cando o interesado manifeste de forma expresa o seu consentimento.

 

Comentarios

Cando os visitantes deixan comentarios na web, recompilamos os datos que se mostran no formulario de comentarios, así como a dirección IP do visitante e a cadea de axentes de usuario do navegador para axudar á detección de spam.

Unha cadea anónima creada a partir da túa dirección de correo electrónico (tamén chamada hash) pode ser proporcionada ao servizo de Gravatar para ver se a estás usando. A política de privacidade do servizo Gravatar está dispoñible aquí: https://automattic.com/privacy/. Despois da aprobación do teu comentario, a imaxe do teu perfil é visible para o público no contexto do seu comentario.

Multimedia

Se es un usuario rexistrado e carga imaxes á web, debes evitar cargar imaxes con datos de localización GPS EXIF incluídos. Os visitantes da web poden descargar e extraer calquera dato de localización das imaxes da web.

Formularios de contacto

Cookies

Se deixas un comentario no noso sitio podes elixir gardar o teu nome, dirección de correo electrónico e web en cookies. Isto é para a túa comodidade, para que non teñas que volver encher os teus datos cando deixes outro comentario. Estas cookies terán unha duración dun ano.

Se tes unha conta e conéctaste a este sitio, instalaremos unha cookie temporal para determinar se o teu navegador acepta cookies. Esta cookie non contén datos persoais e elimínase ao pechar o navegador.

Cando inicias sesión, tamén instalaremos varias cookies para gardar a túa información de inicio de sesión e as túas opcións de visualización de pantalla. As cookies de inicio de sesión duran dous días, e as cookies de opcións de pantalla duran un ano. Se seleccionas “Lembrarme”, o teu inicio de sesión perdurará durante dúas semanas. Se saes da túa conta, as cookies de inicio de sesión eliminaranse.

Se editas ou publicas un artigo, gardarase unha cookie adicional no teu navegador. Esta cookie non inclúe datos persoais e simplemente indica o ID do artigo que acabas de editar. Expira despois de 1 día.

Contido incrustado doutros sitios web

Os artigos deste sitio poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se o visitante visitase a outra web.

Estas web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción con ese contido incrustado, incluído o seguimento da súa interacción co contido incrustado se tes unha conta e estás conectado a esa web.

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos facilitados, unha vez finalizado o motivo polo que se recolleron, serán eliminados; sen prexuízo de que almacenemos os datos durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa administrativa

 

No seu caso será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación para que os datos poidan ser tratados con fins de arquivo en interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos.

 

Non se lle solicitarán máis datos que os estritamente necesarios.

 

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

A Fundación Antonio Fraguas Fraguas informa de que os datos persoais dos interesados non serán comunicados a terceiros, fora dos casos previstos na normativa legal aplicable.

 

Cales son os seus dereitos sobre os datos facilitados?

Calquera persoa ten dereito a obter información para saber se nesta Fundación se están tratando ou non datos persoais que lles afecten.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan ou, no seu caso, solicitar a supresión.

Os afectados poden exercitar os seus dereitos mediante escrito dirixido a esta Fundación, xa sexa por vía electrónica ou presencialmente.

 

Con todo, informámoslle de que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos seus datos persoais. Poderá presentar reclamación mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

 

Con quen compartimos os teus datos

Canto tempo conservamos os teus datos

Se deixas un comentario, o comentario e os seus metadatos consérvanse indefinidamente. Isto é para que podamos recoñecer e aprobar comentarios sucesivos automaticamente en lugar de mantelos nunha cola de moderación

Dos usuarios que se rexistran na nosa web (se os hai), tamén almacenamos a información persoal que proporcionan no seu perfil de usuario. Todos os usuarios poden ver, editar ou eliminar a súa información persoal en calquera momento (agás que non poden cambiar o seu nome de usuario). Os administradores da web tamén poden ver e editar esa información.

Que dereitos tes sobre os teus datos

Se tes unha conta ou deixaches comentarios nesta web, podes solicitar recibir un arquivo de exportación dos datos persoais que temos sobre ti, incluíndo calquera dato que nos proporcionaras. Tamén podes solicitar que eliminemos calquera dato persoal que teñamos sobre ti. Isto non inclúe ningún dato que esteamos obrigados a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Onde enviamos os teus datos

Os comentarios dos visitantes poida que os revise un servizo de detección automática de spam.